7.4.14

Comandament

Un tic,seguit de tremolors i ofecs.La mà al cor. Fins que la nena va cridar:he trobat el comandament