20.4.14

Pont

Apartament de muntanya.Va engagar la tele. Sofá.Tres dies després la va tancar.S'havia acabat el pont