21.4.14

Frase

Molt bé escriure i reproduir frases belles i entenimentades sobre el sentit de tot plegat.I seria fantàstic que algú en fes pràctica